Ochranná známka

 

Přihláška k zápisu ochranné známky Štramberských uší byla podána dne 8.7.1991 a známka byla zapsána 30.8.1994. Ochranná známka se vztahuje jak na slovní označení výrobku, tak je pod ochranu zařazeno také grafické znázornění.